KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEŠÍN okr. KOLÍN

 

                                                                                    

Kritéria pro přijetí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu:

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je  povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu Hradešín
  2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu Hradešín
  3. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je povinné, s trvalým pobytem mimo školský obvod Hradešín
  4. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku s trvalým pobytem ve školském obvodu Hradešín
  5. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku s trvalým pobytem mimo školský obvodu Hradešín
  6. Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let.

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

Pro rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejsou stanovena žádná kritéria.