INFORMACE PRO RODIČEDŮLEŽITÉ INFORMACE NA ŠK.ROK 2018/2019

1.    placení stravného vždy zpětně co dítě projí v daném měsíci do 15tého v měsíci, 1. platba v říjnu,rodiče dostanou lístek  s vyúčtováním,
jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo dítěte,které bude vyvěšeno na nástěnce školy u vchodu do budovy
školné  ja 500kč - možno trvalým příkazem na 10 měsíců a nebo jednorázově za celý školní rok,nebo vždy v daném měsíci do 15tého (školáci neplatí)1. platba v září.Oboje platby se provádí na č.ú:  107-478460217/0100
2.  příchod do mš do 7.45,vyzvedávání po obědě do 12.25,
odpolední vyzvedávání od 14.30 nejdéle však do 16.15hod.
3.  hygienické potřeby : 8x toaletní papír,3x balení tahacích kapesníků v krabičce,1x celé balení papírových kapesníčků,1x bílé nebo i barevné ubrousky,1x balíček vlhčených kapesníčků,podepsaný zubní kartáček + pasta
4.  veškeré oblečení podepsané a dostatek oblečení na převlečení,převážně u malých dětí.
5. zákaz nošení  hraček do školky,neručíme za ztrátu a rozbití.
6.odhlašování nepřítomnosti dětí  sms na č. 606136971
7. zatajování nevolnosti,horečky,žaludečních problémů,vší apod. je  hlášeno na odboru sociálních věcí.
8. opakované porušení řádu školy vede k vyloučení dítěte z Mateřské školy
9. veškeré výlety ,divadélka budou hrazeny ze školného
10.škola v přírodě termín : 20.5 - 24.5 2019,účastní se pouze třída hvězdiček.
11.uzavření školy o hlavních prázdninách od 15.7 do 31.8 2019