Logopedická prevence

Odstraňuje se chybná výslovnost na základě vysvětlení a předvedení postavení mluvidel

„vyvození písmenka“ od jednoduchých ke složitějším

individuálně podle možností dětí.

 

Aplikují se zásady :

 • individuálního přístupu
 • krátkodobých cvičení
 • multisenzoriálního přístupu
 • individuálních a skupinových forem práce

 

Rozvíjí a nacvičuje se :

 • motorika mluvidel
 • fonematický sluch
 • dechové cvičení
 • nácvik nosního dýchání
 • slovní zásoba
 • vyjadřovací obratnost
 • smyslové vnímání (zrak, hmat, sluch)
 • grafomotorika