ORIENTAČNÍ ČASOVÝ REŽIM

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY Hradešín 

 

 

7:00 – 8:00 – příchod dětí – volné hry

 

8:00 – 8:30 - pohybové cvičení

 

8:30 - 9:00 – hygiena, svačina

 

9:00 – 9:45 - spontánní činnost, didakticky zaměřené činnosti

 

9:45 - 11:45 - osobní hygiena, oblékání, pobyt venku

 

11:45 - osobní hygiena, oběd

 

12:30 – 14:00 - odpočinek

 

14:00 - 14:15 – oblékání , osobní hygiena

 

14:15 – svačina

 

14:30 - 16:30 - volné hry , individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti

  • pohyb venku, zájmové kroužky

 

 

 

 

ZPRACOVALA : ředitelka Vladimíra Prejzová