VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

  1. Podávání jídel

Svačina : 8:30

Oběd : 11:30 – 12°°

Odpolední svačina : 14:30

 

Pokud jde dítě po obědě , bude odpolední svačina vydána rodičům do plastových boxů,

které si dítě přinese.

 

  1. Placení jídel

Rodiče platí obědy z účtu v termínech do 15.nadcházejícího  měsíce .Pokud je rodina ve finanční tísni rodiče se s VŠJ předem dohodnou o řešení způsobu placení.

 

  1. Zhotovení jídel

Jídla zhotovují pracovníci vlastnící zdravotnický průkaz dle receptur pro školní stravování a platných norem.

 

  1. Stížnosti

Veškeré stížnosti ohledně jídelny podávají rodiče u VŠJ nebo ředitelky školy ústně nebo písemně.

 

  1. Odhlašování obědů

Oběd rodiče odhlašují den předem do 7°° hod., v případě  že neodhlásí bude započítán. Možnost odhlašování a přihlašování po nemoci formou SMS na telefonním čísle 606 136 971 v době od 7°° - 18°° hod.nebo na telefonním čísle 314001011 v době od 7°° - 16°° hod.

 

  1. Stanovení ceny stravného a výdej obědů ve školní jídelně

Mateřská škola              dopolední svačina :  9,- Kč

                                      oběd :                      14,- Kč

                                     odpolední svačina :   7,- Kč

                                                                 -----------------

Celkem                                                          30,- Kč

 

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravování dle paragrafu 123 ve stanoveném termínu , může ředitel školy dle zákona 561 dítě vyloučit z Mateřské školy.

 

 

 

Platnost toho řádu od 1.9 2012            

 

     Vypracovala řed.školy: Vladimíra Prejzová