VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZEN ŠKOLY ZE DNE 14.4 2015

20.04.2015 11:11

 

Seznam dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Hradešín pro školní rok 2014/2015

Do Mateřské školy v Hradešíně byly pro školní rok 2015/2016 přijaty děti s registračními čísly:

PŘIJATÉ DĚTI :                                                              NEPŘIJATÉ DĚTI:

1.  č. 6                                                                           13. č. 3   

2.  č. 2                                                                           14.  č. 4

3. č. 1

4. č. 7                                                                           

5. č. 8                                                                                  

6. č. 11

7. č. 9

8. č. 10

9. č. 5

10. č.12

11. č.13

12. č.14

Ředitelka školy : Vladimíra Prejzová

Oznámení vyvěšeno dne 20.4  2015             

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si vyzvedněte v MŠ do 20.5 2015

Vyplněné přihlášky přijatých dětí odevzdejte do 15.6 2015

—————

Zpět