ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADEŠÍN

20.01.2014 12:19

Mateřská škola Hradešín bude pořádat zápis(přijímací řízení ) do mateřské školy na školní rok 2014/2015

______________________________________________________

Termín : 27.2 2014

Čas : od 10.00 - 11.00

         od 14.00 - 16.00

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy Hradešín

O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel v souladu se zákonem

č. 561/2004 Sb.(Školský zákon), část druhá Předškolní vzdělávání (viz §§ 33,34,35) a vyhlášky

č. 14/2005 Sb., v platném znění.

Účast na předškolním vzdělávání je právem a zájmem dítěte, nikoli jeho rodičů, resp.

zákonných zástupců, nebo obce – zřizovatele.

  1. Předškolní věk

přednostně děti v posledním roce zahájení povinné školní docházky  - § 34 odst.

4. zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a děti s odkladem školní

docházky.

  1. Trvalý pobyt

      přednostně se přijímají děti, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci Hradešín

  1. Věkové skupiny

dále se přijímají děti dle věku 5,4,3.let

Doplňující kritéria:

  • děti, splňující očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
  • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dle toho, zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci.
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti  po dovršení tří let věku. /k 31.8/
  • pokud to umožní volná kapacita MŠ, lze přijmout i ostatní děti v průběhu celého školního roku
  • dítě se musí umět samo obléknout,stolovat a používat lžíci,dojít si samo na WC.
  • nepříjímáme děti,které mají dudlík,pijí pouze z lahve a nosí pleny.

 

Co vzít sebou : 1. občanský průkaz zákonného zástupce

                         2. Očkovací průkaz dítěte

—————

Zpět